Einamieji Genadijaus sopuliai

sekmadienis, kovo 27, 2016

Praregėjimai

Vakar klausant laidos per LRT "Legendos" įvyko blic mintis.

Laurušonis pasakojo, kaip Tarybų Lietuvoje sunkiai skynėsi kelią jo kūrinys pavadintas kažkaip nakties balsai ar pn. Mat skamba nenormaliai... Taip būti juk negali :)

Pamažu susivokiu, kad mūsų pergyvenimai, kas ką pagalvos taip, ar ne taip yra įauginti nuo tų T laikų! Voila!

Visa kita irgi yra T laikai mumyse: gėrimai, ateizmai, depresija, etc.

Nors...visur šiuo metu panašiai klostosi.