Einamieji Genadijaus sopuliai

pirmadienis, rugsėjo 16, 2013

Maloniai užklupta mano meilės

Šiąnakt ryte sielainei

Gaivina liūdesys, kankina džiaugsmas, plėšo šypsena ar skrenda skausmas
Minty tik jausmas kaip teki man venom kaip malda
O aš šilta, mylima, rami, lengva ir viską žinanti

***
Aitvaras:
http://www.youtube.com/watch?v=J_VK-G2wVcs&list=RD02obr-HsPr9ZI

***

Paper blanks
The Lovers užrašai prieš 5 metus

Svetimas

Stoviu kryžkelėj.
- Jūs einat į šitą pusę?
- Taip, - sako žmonės. - Į šitą.
- O kuom šita už aną geresnė?
Žmonės nueina ir aš nudūlinu jiems iš paskos.
Paskui apsisuku ir dūlinu į kitą pusę.
Bet galėčiau ir vietoj stovėt.
Nuo manęs čia niekas nepriklauso.

J. Erlickas

***

Norėjau palikti atkrantę ir nueiti su jūra.
Kaip Kristus. Keli žingsniai teskyrė mane
nuo stebuklo. Supratau, stebuklas būtų
patobulinta realybė. (...) Negalėjau
vaikščioti jūra. Tegalėjau paskęsti arba
žiūrėti į ją. Skęsti bijojau.
[A. Škėma "Balta drobulė"]

***

Popierius nerausta iš gėdos:jis baltas iš baimės, kad neprirašytų nesąmonių.
V. Karalius

Vienintelis pabėgimas nuo klaidos: klysk kūrybingai!
V. Karalius

Iki skausmo pažįstamas chirurgas.

Aš bijau ramybės.
Ji apglėbia mane.
Geriau laimė.
Pragare leidžiama
svajoti apie prarastą
rojų. Taip, reikalingi
didžiuliai katilai;
velniški veidai ir ver-
danti smala; riksmas
ir dantų griežimas; pa-
sišiaušę plaukai iš senų
giesmynų. Ir tada jau
--- pasaka apie rojų,
kuris virto rojumi, nes ne-
buvo prarastas.

A. Škėma "Balta drobulė"

***

Švilpaujam "Lengva ranka":
http://www.youtube.com/watch?v=7SwqHVbuXus&list=RD02obr-HsPr9ZI