Einamieji Genadijaus sopuliai

sekmadienis, sausio 20, 2013

Draugystės

Iščiuožė dalis šeimynėlės ant kalnų pajodinėt. Tėtis, du vaikai. Grįžo sūnus rėkiantis - nori miego, tėtis rėkiantis, nes sūnus rėkia, dukra irgi bliauna. Jai irgi nesėkmė, ant kalnų mojavo vaikams, norėjo draugauti, o jie nei vienas nekreipė dėmesio :( Įsivaizduoju, kaip nemalonu... Nesusirasi čia taip paprastai draugų :) Reikia kažko daugiau, matyt ;)

Išsiauklėsiu

Emilija vis auklėja brolį - tempia už rankos paskui save ir liepia jam daryti tą, ką JI nori. Anas neklauso, spyriojasi, "auklėjimui" nepasiduoda. Čiupo tada Emsa vienerių Agotėlę, tysia už rankos, ana žvengia, jai kaip žaidimas, o Emilija jai sako:
"Einam mažutėle, aš tave pasiauklėsiu sau..."

Toks ir gyvenimas :D Arba pasiduodi kažkieno užgaidoms arba esi blogas :)

Policininkai

E: O policininkai, tu sakai, geri?
Aš: Tai taip, nes jie juk suima nusikaltėlius, nubaudžia juos, pasodina į kalėjimą vėliau.
E: Tai kaip jie gali būti geri, jeigu taip elgiasi?

mhm... ane? :)