Einamieji Genadijaus sopuliai

šeštadienis, kovo 19, 2011

Ištraukta iš "bėgančios su vilkais"

Esama daugybės būdų ir galimybių gyventi santarvėje su instinktyviąja prigimtimi; be to, ir mes pačios, ir pasaulis nuolatos kintame, o sykiu kinta ir atsakymai į pačius svarbiausius mūsų užduodamus klausimus, todėl negalima sykį ir visiems laikams pasakyti: "Daryk taip ir taip, pirma tą, o paskui - aną, ir viskas bus gerai." Tačiau ilgą laiką stebėdama vilkus, aš vis mėginau išsiaiškinti, kaipgi jiems pavyksta didžiąją gyvenimo dalį šitaip harmoningai nugyventi. Todėl dėl šventos ramybės pasiūlyčiau jums tučtuojau pradėti nuo bet kurio iš toliau pateikiamo sąrašo punkto. Toms, kurios dėl ko nors kovoja, geriausia būtų pradėti nuo dešimtojo.

DEŠIMT VILKŲ GYVENIMO TAISYKLIŲ

1. Maitintis
2. Ilsėtis
3. Protarpiais bastytis
4. Saugoti ištikimybę
5. Mylėti vaikus
6. Dūkti mėnesienoje
7. Laikyti ausis pastačius
8. Rūpintis kaulais
9. Mylėtis
10. Dažnai staugti