Einamieji Genadijaus sopuliai

šeštadienis, kovo 17, 2012

Grįžo tėtis (tęsinys Blic)

Pagaliau grįžo tėtis, išsimiegojo kaip realybės šou kokiam, nes kai jis grįžo, emsi buvo išslinkusi iš lovelės ant žemės, o ten ir prisisysiojusi. Jis dar penkias minutes bandė akciją - ištraukime ją iš balos, bet ji taip saldžiai miegojo, kad pasiūliau supermenų nebevaidinti, vienok, juk naktis, dar duoną kepti. Užmigo.

Po pusvalanduko atliuoksėjo šlapias apsimyžėlis (sakau, kad niekur nedingsim, vis tiek ateis, tai kam vargintis prieš laiką:)). Vis tiek keltis 6:30, pusryčiaut ir taip iki vakaro visaip.

8h ryto. Tėtis pramerkė akį, Emsi cypt, mušt brolį, ginčytis. Tėtis komanduot. O kol jis miegojo, viskas sekėsi geriau :D Tėti miegok dar, kol nepavargai :D

Vis dėl to keltis reikia. Tėtis eina tualetan: "Kas čiaaaa!!!! Siena aplipdyta!" Na, taip, duonelė... Vis tiek reikės dekupažuoti sieną, nuraminu. mano teisybė, šiaip, nes tikrai jokio grožio iš tų sienų ir taip :D imsim peilio vienąsyk.

Jeigu kažkas nemėgsta netvarkos, tegul skaitykit "Blic". Kasdien. Kol priprasit. Jei neprirpantat, teks melstis arba pats tiesiog kentėsit.