Einamieji Genadijaus sopuliai

antradienis, liepos 01, 2014

Laikyk mane, dangau

Kaip stiklinaitė pieno -
Neatsargiai pamosi, išsipils.
Nebeatsigersi.

Kaip mažas degtukėlis,
Sužaibavęs sulaužo visą mišką.
Kol ataugs...

Kaip didelis lietus,
Kuris nuplauna dulkes,
Bet nusvarins visus žiedus,
Sunkias šakas.

Laikyk mane vis tiek, dangau,
Turėk stipriai, kad nesislėpčiau
Tave sutikus. Dangau,
Kad išmokčiau lakstyti basa
Ir tarti tavo vardą nebedrebėdama.

Būsiu Tu