Einamieji Genadijaus sopuliai

pirmadienis, balandžio 21, 2014

Pusbrolių meilė

Atalėkėm kiaušiniauti į Klaikpėdą. Čia gyvena ir pusbrolis Mantas (2m 3mėn.). Vai tai kruvinosios lenktynės tarp pusbrolių - vanoja viens kitam kailius ir nieko neprašo (bendraminčiai dvinečiai). Na, tik Justinas (2m 8mėn.), kai nebetenka kantrybės, grasina pasakysiąs mamai... Štai tau ir daržo vaikis... Mantas nepėsčias taip pat. Atneša man knygelę skaityti atvertęs, neša neša ir bumpt per galvą ja ir užvožia. Laikykis įtartinai, žodžiu. Kas dvi minutes neramumai, karas atvirom patrankom, jau nebe labai reaguojam, valgom viską iš šokolado.

Bet yra situacijų vadas Emilija (5m 4mėn). Va čia tai ginklas. Tokio griaudėjančio balso net tarakonai neatlaikys. Tai bent vienas geras darbas nuo atvykimo pradžios, nors... kenčia ne tik parazitai. Laukiam atvykimo pabaigos.

Dar liko ir kitų neaplankytų giminių. Slėpkit dešreles!